Szukaj w serwisie

Czy wiesz, że...

Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZ)


Dokument, niezbędny do opracowania projektu domu lub projektu budynku usługowego i późniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, wydawany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zawiera on szczegółowe warunki dotyczące m.in. sposobu użytkowania działki, wielkości i wyglądu budynku, parametrów wielkości zabudowy lub powierzchni biologicznie czynnej, przyłączenia do zewnętrznych sieci itp. Decyzję WZ wydaje właściwy Urząd Miasta lub Gminy na wniosek inwestora.

 

Partnerzy Portalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa Klienta

Giełda Zleceń

Osób ON-LINE:

52

 stat4u

 

Copyright by PPRB © Wszystkie prawa zastrzeżone 2014